کارگاه اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23795
کارگاه اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند :

مدرس دکتر علیزاده /

زمان برگزاری : 10 بهمن 1396 / ساعت : 8:30 الی 17 /

تلفن ثبت نام : 09381203516 /

هزینه برای دانشجویان دانشگاه علامه : 110 هزار تومان /

هزینه برای سایر ددانشجویان : 110 هزار تومان /

بیش فعالی

معرفی استاد