کارگاه اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی برگزار می کند :

مدرس دکتر علیزاده /

زمان برگزاری : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ / ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۷ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۸۱۲۰۳۵۱۶ /

هزینه برای دانشجویان دانشگاه علامه : ۱۱۰ هزار تومان /

هزینه برای سایر ددانشجویان : ۱۱۰ هزار تومان /

بیش فعالی

معرفی استاد