کارگاه اختلالات شخصیت و مکانیسم های دفاعی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24406
کارگاه اختلالات شخصیت و مکانیسم های دفاعی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه اختلالات شخصیت و مکانیسم های دفاعی در تهران

مدرسین دوره: علیرضا اندامی، عفت شیرازی (دکتری تخصصی روانشناسی)
تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ آبان ماه
چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۷
به همراه پذیرایی و ناهار

تشخیص انواع اختلالات شخصیت بر اساس DSM5
مکانیسم های دفاعی رایج در انواع اختلالات
سبب شناسی و شیوع
مراحل تحول ساختار شخصیت
آسیب شناسی پویشی بر مبنای PDM

«در این دوره برخی کیس های ضبط شده برای بهبود امر تشخیص در کلاس تشریح می گردد»
ارائه مدرکِ کلینیک معتبر، دارای پروانه نظام روانشناسی
⁦⁩تلفن ثبت نام:
۰۹۱۲۸۳۲۳۲۴۶
۲۲۲۶۱۰۹۶

کارگاه اختلالات شخصیت و مکانیسم های دفاعی

معرفی استاد