کارگاه  اجرا، نمره گذاری و تفسیر وکسلر کودکان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24390
کارگاه  اجرا، نمره گذاری و تفسیر وکسلر کودکان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه چهارم و تکمیلی مقیاس های هوش وکسلر کودکان در دانشگاه تهران

مدرس:       آقای دکتر کامبیز کامکاری

رزومه مدرس ( پیوست شود): دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

سرفصل مباحث کارگاه  ( با تأکید بر جنبه های عملی و کاربردی موضوع):

  1. تاریخچه و روال تحول آزمون وکسلر
  2. نحوه اجرا و نمره گذاری آزمون وکسلر4 و تکمیلی
  3. تفسیر آزمون وکسلر4 و تکمیلی
  4. کاربردهای آزمون وکسلر4 و تکمیلی در تشخیص اختلالات یادگیری، بیش فعالی و نقw توجه و   اختلالات رفتاری کودکان

مخاطبین کارگاه:روانشناسان و مشاورین

روز و تاریخ اجرای کارگاه:  پنج شنبه   26 مهر 98 ؛ از ساعت 8:30 الی 18:30

تلفن ثبت نام : 09198203142 – 09199632895 – 88983503

 

کارگاه  اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس های هوش وکسلر کودکان

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران ، از برگزاری همه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران مطلع گردید.

معرفی استاد