کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک

چگونه فرزندانی کارآفرین داشته باشیم؟کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک
کارگاه آموزشی آنلاین کارآفرینی کودک
مدرس: دکتر جمشیدی
تاریخ برگزاری ۴ الی ۷ مرداد ۹۹
ساعت ۱۸ الی ۲۰
ثبت نام: ۰۹۹۱۶۴۴۲۴۵۵
۰۹۰۳۸۷۴۷۲۲۶

معرفی استاد