کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24529
کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک

چگونه فرزندانی کارآفرین داشته باشیم؟کارگاه آنلاین کارآفرینی کودک
کارگاه آموزشی آنلاین کارآفرینی کودک
مدرس: دکتر جمشیدی
تاریخ برگزاری 4 الی 7 مرداد 99
ساعت 18 الی 20
ثبت نام: 09916442455
09038747226

معرفی استاد