کارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونهکارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونه 

تاریخ برگزاری: ۹ خرداد۹۹

ساعت برگزاری : ۱۰ الی ۱۵

مدرس: دکتر مهدی اکبری

تلفن : ۰۹۳۷۰۸۲۲۱۲۷

معرفی استاد