کارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونه

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24502
کارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونهکارگاه آنلاین درمان شناختی رفتاری کمالگرایی بیمارگونه 

تاریخ برگزاری: 9 خرداد99

ساعت برگزاری : 10 الی 15

مدرس: دکتر مهدی اکبری

تلفن : 09370822127

معرفی استاد