کارگاه آنلاین بیداری قهرمان درون

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33512
کارگاه آنلاین بیداری قهرمان درون

مشخصات دوره

۱۰ دی ۱۴۰۱
۱۷

معرفی دوره

کارگاه آنلاین بیداری قهرمان درون

گام سوم: بازگشت
در این کارگاه به بررسی چهارگهن الگو حاکم،جادوگر،فرزانه و دلقک خواهیم پرداخت
مدرس: سمیه یوسفی و ساناز حیدری
شروع کارگاه ۱۰دی ،روز های شنبه به مدت ۴ جلسه ساعت ۱۷ تا۱۹
شماره تماس جهت ثبت نام ۰۹۱۵۸۸۷۷۰۶۷

 

معرفی استاد

ساناز حیدری ( )