کارگاه آموزش پروتکل مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی، ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23579
کارگاه آموزش پروتکل مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی، ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان:٦ بهمن ماه ١٣٩٦ /

ساعت كارگاه : ٨ ساعته … از ساعت ٨ الی ١٦

مكان : انجمن روانشناسي ايران/

شرایط شرکت کنندگان: دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره به بالا/

هزینه کارگاه : ١٢٠٠٠٠ تومان/

تلفن هماهنگی و ثبت نام :
٨٨٧٨٥٢٦٦

معرفی استاد