کارگاه آموزش مقاله نویسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23607
کارگاه آموزش مقاله نویسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر سیما عسگری ( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات ) /

محل برگزاری: دانشگاه علوم تحقیقات- ساختمان ابن سینا /

تاریخ برگزاری : 3 دی ماه 96 /

ساعت : 9 تا 15 /

هزینه : 120000 تومان

جهت شرکت در کارگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید :

www.lms.srbiau.ac.ir

 

مقاله

 

معرفی استاد