کارگاه آموزش مقاله نویسی کاربردی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34743
کارگاه آموزش مقاله نویسی کاربردی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

ظرفیت رویداد تکمیل شده است.

معرفی دوره

شرکت کنندگان می توانند از طریق یک لینک به کلاس ورود کنند

معرفی استاد

محسن امیری ( پژوهشگر فوق دکترای روانشناسی، داور مجلات علمی پژوهشی )

اطلاعات برگزارکننده

محسن امیری
-
09921692784