کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۹ اسفند ۹۶ /

ساعت : ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ /

مدرس: دکتر عبدالحمید انگجی/

تلفن تماس : ۰۹۳۰۲۴۱۲۲۵۲ /

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد