کارگاه آموزشی SPSS

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23956
کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 9 اسفند 96 /

ساعت : 8:30 الی 13:30 /

مدرس: دکتر عبدالحمید انگجی/

تلفن تماس : ۰۹۳۰۲۴۱۲۲۵۲ /

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد