کارگاه آموزشی ۲ روزه آشنایی با SPSS / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23958
کارگاه آموزشی ۲ روزه آشنایی با SPSS / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : شنبه 12 و دوشنبه 14 اسفند 96 /

مدرس: دکتر محمود عزیزی نژاد /

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات /

کارگاه spss

معرفی استاد