کارگاه آموزشی کاربرد سیستم شناختی خودتنظیمی در درمان اختلالات روانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره جهت برگزار می کند :

مدرس : دکتر محمد علی احمدوند —

زمان برگزاری : ۲۰ و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶ —

تلفن ثبت نام : ۶۶۴۰۰۲۰۰-۰۲۱ – ۸۸۲۴۱۵۵۰-۰۲۱ —

خودتنظیمی

 

معرفی استاد