کارگاه آموزشی و تخصصی مداخله در سوگ کودکان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24474
کارگاه آموزشی و تخصصی مداخله در سوگ کودکان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران:

کارگاه آموزشی و تخصصی”مداخله در سوگ کودکان”

سرفصل مطالب:مداخله در سوگ کودکان

چرخه سوگ

تشخیص، نشانه ها و واکنش های کودک به سوگ

مدیریت فرایند سوگ در کودکان

تکنیک های درمان سوگ

تسهیل درک مرگ

سوگواری، یادبود و تداوم زندگی

مدرس: آقای دکتر داوود هزاره ای(دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

⏰ زمان: جمعه 18 بهمن ماه؛ ساعت 8:30 صبح تا 1:30 بعدازظهر

مکان: بلوار کشاورز؛ ابتدای خیابان 16 آذر؛ سمت چپ و نرسیده به خیابان پورسینا؛ روبروی انتشارات تیمور زاده؛ بن بست کارآفرین؛ پلاک 4؛ ساختمان شماره 2 موسسه روانشناسی؛ طبقه چهارم؛ واحد آموزشهای تخصصی روانشناسی

هزینه شرکت در کارگاه: ۱۰۰ هزار تومان

سسه روانشناسی دانشگاه تهران

88983503
09199632895
09394019081
09198203142

معرفی استاد