کارگاه آموزشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم

کارگاه آموزشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم

مشخصات دوره

۲۴ مهر ۱۴۰۰
۱۵
۱۵ ساعت

معرفی دوره

ظرفیت محدود دوره آنلاین-آفلاین بیست و نهمین دوره جامع وکسلر ۵ کودکان در سال ۱۴۰۰ انتشارات روان‌سنجی با همکاری مرکز مشاوره کامیاب برگزار می‌کند: ۲۴ و ۲۶ و ۲۸ مهرماه ۱۵ ساعت آموزش تخصصی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ مدرس: دکتر ابوالفضل کرمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه عضو سازمان نظام روان شناسی تنها دوره وکسلر ۵ مورد تایید سازمان نظام روان شناسی و مشاوره اعطای معتبر ترین گواهی در کشور دارای ۴ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره.