کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و زناشویی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23812
کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و زناشویی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تخفیف ویژه زوجین /

به همراه یک جلسه مشاوره تخصصی زوج درمانی /

مدرسان : علی مددیان پاک ، الهه نژاد کریم /

زمان برگزاری: جمعه 27 بهمن 96 / ساعت 9 تا 17 /

تلفن : 02122915385  – 02122915386 /

زناشویی

معرفی استاد