کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و زناشویی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تخفیف ویژه زوجین /

به همراه یک جلسه مشاوره تخصصی زوج درمانی /

مدرسان : علی مددیان پاک ، الهه نژاد کریم /

زمان برگزاری: جمعه ۲۷ بهمن ۹۶ / ساعت ۹ تا ۱۷ /

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۱۵۳۸۵  – ۰۲۱۲۲۹۱۵۳۸۶ /

زناشویی

معرفی استاد