کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط کارآمد (فارس)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23651
کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط کارآمد (فارس)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

استاد مدرس:جناب دکتر بای (فوق دکترای سکس تراپی و خانواده درمانی)
زمان: دی ماه 1396 /

تلفن ثبت نام : 02188716791 – 09901911019 /

www.fardaclinic.ir

ارتباط

معرفی استاد