کارگاه روانشناسی آموزشی مقدماتی ACT / کرج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24063
کارگاه روانشناسی آموزشی مقدماتی ACT / کرج

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن علمی مشاوره دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:
با حضور دکتر عبدالرحیم کسایی/
زمان : 21 اردیبهشت 97 /

ساعت : 9 تا 16 /

مکان : دانشگاه خوارزمی کرج/

تلفن : 09302421755 /

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد