کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

 

مبتنی بر تئوری انتخاب/

با اعطای مدرک دارای امتیاز بازآموزی و قابل ترجمه/

زمان برگزاری : ۳۰ و ۳۱ فروردین و ۶ اردیبهشت ۹۷ /

تلفن : ۰۹۱۲۲۴۳۲۶۹۵ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد