کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24024
کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

 

مبتنی بر تئوری انتخاب/

با اعطای مدرک دارای امتیاز بازآموزی و قابل ترجمه/

زمان برگزاری : 30 و 31 فروردین و 6 اردیبهشت 97 /

تلفن : 09122432695 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد