کارگاه آموزشی فیلم درمانی (فیلم و نقش آن در روان درمانی )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23773
کارگاه آموزشی فیلم درمانی (فیلم و نقش آن در روان درمانی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار می کند :

مدرس: دکتر سید محسن فاطمی /

زمان برگزاری: 19 و 20 بهمن 1396 /

ساعت برگزاری: 8:30 الی 16:30 /

همراه با ناهار و پذیرایی /

فیلم درمانی

معرفی استاد