کارگاه آموزشی طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : لعیا میری(دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی)

شروع دوره : ۱۲ بهمن ۹۶ به مدت ۲۴ ساعت /

هزینه : ۳۰۰ هزار تومان /

همراه با اعطای مدارک معتبر /

شماره تماس ۰۲۱_۸۸۲۷۶۹۰۲ – ۰۲۱_۸۸۲۷۶۹۰۳ /

طرحواره درمانی

معرفی استاد