کارگاه روانشناسی شکست عاطفی و طرحواره درمانگری / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23946
کارگاه روانشناسی شکست عاطفی و طرحواره درمانگری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 16 و 17 اسفند 96 /

مدرس: دکتر لعیا سادات میری /

تلفن ثبت نام : 09308155816/

نشانی برگزاری : یوسف آباد (خیابان اسد آبادی)، خیابان فتحی شقاقی، بین چهل ستون و بیستون، پلاک 76، طبقه پنجم، مرکز تخصصی خدمات روان شناختی و مشاوره آریاز /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد