کارگاه روانشناسی شکست عاطفی و طرحواره درمانگری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۱۶ و ۱۷ اسفند ۹۶ /

مدرس: دکتر لعیا سادات میری /

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۰۸۱۵۵۸۱۶/

نشانی برگزاری : یوسف آباد (خیابان اسد آبادی)، خیابان فتحی شقاقی، بین چهل ستون و بیستون، پلاک ۷۶، طبقه پنجم، مرکز تخصصی خدمات روان شناختی و مشاوره آریاز /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد