کارگاه آموزشی سایکودرام / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24027
کارگاه آموزشی سایکودرام / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی /
شروع دوره : 30 فروردین /

مدت دوره : 12 ساعت /

تلفن ثبت نام : 09205212370- 22225281 /

سایکودرام

معرفی استاد