کارگاه آموزشی سایکودرام / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی /
شروع دوره : ۳۰ فروردین /

مدت دوره : ۱۲ ساعت /

تلفن ثبت نام : ۰۹۲۰۵۲۱۲۳۷۰- ۲۲۲۲۵۲۸۱ /

سایکودرام

معرفی استاد