کارگاه آموزشی زبان بدن به منظور ارتقاء کیفیت روابط زوجین

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23744
کارگاه آموزشی زبان بدن به منظور ارتقاء کیفیت روابط زوجین

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : استاد مسلمان یزدی–

باارائه گواهینامه دانشگاه تهران–

تاریخ برگزاری : پنجشنبه14دی ساعت 14الی 18–

محل برگزاری: کرج–

اطلاعات بیشتر: 0930262277- 09354684499 – 09197926720 – 09358218818 – 09357718818 —

زبان بدن

معرفی استاد