کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرسان : دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری /

زمان برگزاری : ۱۲ تا ۱۴ اسفند تهران/

ساعت برگزاری : ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ /

هزینه : ۷۵۰ هزار تومان /

تلفن ثبت نام ۰۲۱۸۸۷۹۱۸۴۹-۰۹۱۲۵۲۷۷۱۵۶ /

act

معرفی استاد