کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23821
کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرسان : دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری /

زمان برگزاری : 12 تا 14 اسفند تهران/

ساعت برگزاری : 8:30 تا 16:30 /

هزینه : 750 هزار تومان /

تلفن ثبت نام 02188791849-09125277156 /

act

معرفی استاد