کارگاه آموزشی درمانگری عقلانی هیجانی رفتاری

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31185
کارگاه آموزشی درمانگری عقلانی هیجانی رفتاری

مشخصات دوره

۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۱۶
۱۲ ساعت

معرفی دوره

کارگاه آموزشی درمانگری عقلانی هیجانی رفتاری
مدرس: دکتر کیانوش زهراکار/ دانشیار مشاوره دانشگاه خوارزمی
12 ساعت(3 جلسه چهارساعته)
روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه
شرع دوره: 11 اسفندماه
همراه با ارائه گواهی معتبر
کاملا کاربردی- اجرای جلسات زنده- تحلیل فیلم
سرفصل ها:
– مفروضه های و مفاهیم بنیادی در REBT
– سطوح شناخت و فعالیت های شناختی در REBT
– سطوح سنجش در REBT
– آسیب شناسی روانی در REBT: پیدایی و تداوم انواع اختلالات روانشناختی
– اهداف درمانی در REBT
– فرایند درمان REBT
– فنون درمانی در REBT
– سبک درمانی در REBT
– کاربست های REBT

تلفن تماس: 09389472990

 

معرفی استاد

دکتر کیانوش زهراکار ( )