کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات خلقی

کارگاه آموزشی تشخیص اختلالات خلقی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دکتر علی مهدی /
(درمانگر و مدرس دانشگاه)/
همراه با ارائه مدرک معتبر/
تاریخ: ۸ دی ماه /
ساعت ۹ الی ۱۳/
محل برگزاری کلینیک آوای مهر/
۰۹۳۳۴۴۴۸۱۸۰
٠٢١٢٦٤١٤٠٢۳

اختلالات خلقی

معرفی استاد