کارگاه آموزشی تست وکسلر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24816
کارگاه آموزشی تست وکسلر

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آموزشی تست وکسلر

مدرس: دکتر مجید ابراهیم پور

تاریخ برگزاری: 2 بهمن 99

ساعت برگزاری : 14 تا 20

تلفن : 09193437207

 

معرفی استاد