کارگاه آموزشی تربیت مشاور مدرسه بر مبنای تئوری انتخاب

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24678
کارگاه آموزشی تربیت مشاور مدرسه بر مبنای تئوری انتخاب

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

💠 نهمین دوره
تربیت مشاور مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب

💠 محتوای دوره👇

🔹بدرفتاری و بی انضباطی دانش آموزان
🔹 تقویت انگیزش درونی
🔹 افت تحصیلی
🔹 مدیریت استرس و اضطراب
🔹برنامه ریزی درسی
🔹انتخاب رشته و شغل
🔹نیمرخ شخصیت دانش آموزان
🔹مشاوره با والدین دانش آموزان
🔹 بهداشت روانی برای کنکور

💠 دکتر سید علی قاسمی

شروع دوره : 23 آبان

🔴 غیرحضوری
(تماشای انلاین با امکان پرسش از مدرس + تماشای بازپخش به مدت ۳ ماه+ دریافت فایل صوتی)

💠 ثبت نام از طریق👇
09354582174

معرفی استاد