کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (اصفهان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره آویسا برگزار می نماید ?

مدرس: دکتر سید محسن اصغری نکاح (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد) ?

زمان: پنجشنبه و جمعه ۳۰ آذر و ۱ دی ماه ?

تخفیف ویژه ثبت نام فقط تا سه شنبه ۲۸ آذر ماه?

تلفن ثبت نام: ۳۲۳۴۹۹۹۳—۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴ — ۰۹۱۳۵۹۶۰۶۰۱

بازی درمانی

معرفی استاد