کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری(SLD) در دانشگاه تهران

مدرس:  دکتر سید محسن اصغری نکاح

رزومه مدرس : دکترای روان شناسی استثنایی دانشگاه تهران و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

تاریخ برگزاری : 14 و 15 شهریور 98 از ساعت 9 الی 17

سرفصل مباحث کارگاه  ( با تأکید بر جنبه های عملی و کاربردی موضوع):

  1. مفهوم شناسی کاربردی اختلالات یادگیری
  2. معرفی رویکرد چند محوری به SLD
  3. مهارتها و شیوه ارزیابی و تشخیص، تحلیل خطا در SLD، تبیین اختلال خواندن و ریاضی و نوشتن
  4. فعالیت های بازی محور هیجانی و انگیزشی برای SLD، بازی های زبانشناختی ویژه اختلال خواندن
  5. توانمندسازی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و فراشناخت، اصول طراحی فعالیت های بازی محور ویژه SLD
  6. اختلالات یادگیری و کودک و خانواده و مدرسه و رسانه، تمرین مهارتها و نمونه جلسات بازی درمانی

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران ، از همه کارگاه های دانشگاه تهران مطلع گردید.

معرفی استاد