کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24345
کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری(SLD) در دانشگاه تهران

مدرس:  دکتر سید محسن اصغری نکاح

رزومه مدرس : دکترای روان شناسی استثنایی دانشگاه تهران و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

تاریخ برگزاری : 14 و 15 شهریور 98 از ساعت 9 الی 17

سرفصل مباحث کارگاه  ( با تأکید بر جنبه های عملی و کاربردی موضوع):

  1. مفهوم شناسی کاربردی اختلالات یادگیری
  2. معرفی رویکرد چند محوری به SLD
  3. مهارتها و شیوه ارزیابی و تشخیص، تحلیل خطا در SLD، تبیین اختلال خواندن و ریاضی و نوشتن
  4. فعالیت های بازی محور هیجانی و انگیزشی برای SLD، بازی های زبانشناختی ویژه اختلال خواندن
  5. توانمندسازی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی و فراشناخت، اصول طراحی فعالیت های بازی محور ویژه SLD
  6. اختلالات یادگیری و کودک و خانواده و مدرسه و رسانه، تمرین مهارتها و نمونه جلسات بازی درمانی

کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD)

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران ، از همه کارگاه های دانشگاه تهران مطلع گردید.

معرفی استاد