کارگاه آموزشی افزایش اعتماد بنفس

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: علی مددیان پاک /

زمان : یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ /
ساعت : ۱۷ الی ۲۱ /

تلفن ثبت نام : ۶-۲۲۹۱۵۳۸۵ /

اعتماد بنفس

معرفی استاد