کارگاه آموزشی اصول و مبانی زوج‌درمانی هیجان‌مدار (EFT)

کارگاه آموزشی اصول و مبانی زوج‌درمانی هیجان‌مدار (EFT)

مشخصات دوره

۰۹ مهر ۱۴۰۰
۰۹
۱۲ ساعت

معرفی دوره

ویژه‌ی مشاوران، متخصصین، روانشناسان و دانشجویان رشته‌های مشاوره و روانشناسی