کارگاه آموزشی ارتباط موثر با افراد دشوار (لاهیجان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه ی عموم و خانواده ها؛

برای اولین بار در مرکز جامع اعصاب و روان لاهیجان —

مدرسین : جواد تقوی سوره برق و خانم سعیدپور —

تاریخ برگزاری : ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ —

تلفن ثبت نام : ۰۹۰۱۱۴۲۱۷۸۱ —

کارگاه

معرفی استاد