کارگاه آموزشی ارتباط موثر با افراد دشوار (لاهیجان)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23742
کارگاه آموزشی ارتباط موثر با افراد دشوار (لاهیجان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه ی عموم و خانواده ها؛

برای اولین بار در مرکز جامع اعصاب و روان لاهیجان —

مدرسین : جواد تقوی سوره برق و خانم سعیدپور —

تاریخ برگزاری : 14 دی ماه 1396 —

تلفن ثبت نام : 09011421781 —

کارگاه

معرفی استاد