کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24471
کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

‘ اهواز ‘

یک فرصت استثنایی برای روانشناسان، و مشاوران، پژوهشگران و داوطلبان کنکور ارشد و دکترا و آمادگی برای مصاحبه دکترا

آمار وروش تحقیق را در کنکور جدی بگیریدکارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق

کارگاه آموزشی آمار و روش تحقیق

تدریس جامع از تمام کتب مادر + خودآزمایی با حل تست

مدرس: دکتر اسحاق سام خانیان
_دکتری روانشناسی سلامت
_مدرس دانشگاه و مدرس کشوری کارگاه های روانشناسی
_مولف کتب نشر ساد

تاریخ : ٢۴ و ٢۵ بهمن ٩٨
پنجشنبه و جمعه

مدت دوره : ٢٠ ساعت
از ساعت ٨ صبح تا ۶ عصر

١٠ درصد تخفیف به ازای معرفی یک نفر

با ارایه گواهی معتبر
بهمراه ناهار و میان وعده و هماهنگی اسکان برای متقاضیان شهرستانی

۰۹۱۶۰۱۰۴۹۷۹

معرفی استاد