کارگاههای زمستانی پژوهشکده سلامت روانی – اجتماعی ( تبریز )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

شماره تلفن ثبت نام : ۳۴۴۴۳۴۷۳ /

زمان ثبت نام : شنبخ تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰ /

کارگاه روانشناسی (ACT) /

کارگاه روانشناسی ( تحلیل کیفی ) /

کارگاه روانشناسی ( ذهن آگاهی ) /

کارگاه spss /

کارگاه تحریک جمجمه /

کارگاه mixed method /

کارگاه Amoss /

کارگاه فراتحلیل /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد