کارگاههای زمستانی پژوهشکده سلامت روانی – اجتماعی ( تبریز )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23903
کارگاههای زمستانی پژوهشکده سلامت روانی – اجتماعی ( تبریز )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

شماره تلفن ثبت نام : 34443473 /

زمان ثبت نام : شنبخ تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 15:30 /

کارگاه روانشناسی (ACT) /

کارگاه روانشناسی ( تحلیل کیفی ) /

کارگاه روانشناسی ( ذهن آگاهی ) /

کارگاه spss /

کارگاه تحریک جمجمه /

کارگاه mixed method /

کارگاه Amoss /

کارگاه فراتحلیل /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد