کاربرد تکنیکهای خودتنظیمی بر بهبود عملکرد کودکان adhd

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24622
کاربرد تکنیکهای خودتنظیمی بر بهبود عملکرد کودکان adhd

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ما بواسطه گیرنده های حسی بطور مداوم در معرض تحریکات محیطی هستیم، بنابراین مغز و سیستم عصبی وظیفه دارد دائما با پردازش این تحریکات بهترین پاسخ را به محرکات محیطی بدهد و رفتار و احساس ها و هیجانات ما برای سازش با محیط مرتبا در حال تغییر هستند به این پدیده خودتنظیمی یا خودکنترلی می گوییم، از مولفه های مهم خودتنظینی، خودتنظیمی هیجانی است که نشانه ای از سلامت روانی و جسمی است. ضروری است که از سنین کودکی ، هر فردی نسبت به هیجانات خود و دیگران آگاه باشد و توانایی آرام کردن خود در برابر رویداد های ناخوشایند را داشته باشد.امروزه مشخص شده است که اختلال بیش فعالی و نقص توجه اساسا یک اختلال خودتنظیمی و نقص در کنترل بازداری است و این کودکان دارای مهارتهای ضعیف تر کنترل هیجانات و سازش با محیط هستند بنابراین آموزش مهارتهای خودتنظیمی نقش بسیار بااهمیتی در پیشگیری از مشکلاتی از قبیل پرخاشگری، سومصرف مواد، اختلالات روانپزشکی در این کودکان دارد.

مدرس: دکتر سحر فرامرزی

تاریخ شروع : 10 مهر 99

تلفن : 09120768608

تلگرام : iranrehabnetwork

اینستاگرام : iranrehabnetwork

معرفی استاد