چگونه با تو زندگی ام را بسازم؟

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24914
چگونه با تو زندگی ام را بسازم؟

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

وبینار چگونه با تو زندگی ام را بسازم؟

تاریخ برگزاری: 27 اسفند 99

ساعت برگزاری: 21

سخنران : دکتر حمید حبشی

این وبینار با هدف آموزش مهارت های پیش از ازدواج ویژه جوانان برگزار می شود.

بصورت زنده از porshesh_esf

معرفی استاد