چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23582
چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن علمی روانشناسی تربیتی برگزار می کند :

تاریخ برگزاری :  96/11/28 /

محل برگزاری : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران/

جهت ثبت نام و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه نمایید :

http://sp.iepaconf.ir

معرفی استاد