کارگاه روانشناسی زوج درمانی درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی/

ارائه گواهی  از طرف انجمن روانشناسی ایران /

طول دوره: ۱۱۲ ساعت/

هزینه دوره : ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به اعضای انجمن روان­شناسی ایران ۱۰ درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت/

زمان دوره :شروع دوره ۱۲ مهر ۹۷ /

تلفن : ۸۸۷۸۵۲۶۶/

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد