کارگاه روانشناسی زوج درمانی درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24075
کارگاه روانشناسی زوج درمانی درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی/

ارائه گواهی  از طرف انجمن روانشناسی ایران /

طول دوره: 112 ساعت/

هزینه دوره : 30.000.000 ریال به اعضای انجمن روان­شناسی ایران 10 درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت/

زمان دوره :شروع دوره 12 مهر 97 /

تلفن : 88785266/

کارگاه روانشناسی

 

معرفی استاد