پنجمین دوره روان درمانی آدلری کودک / خراسان جنوبی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

زمان برگزاری : ۱۶ اسفند ۹۶ /

ساعت : ۹ الی ۱۷ /

شماره تماس :
۰۹۱۵۱۷۷۹۲۳۲

روان درمانی آدلری

معرفی استاد