پنجمین دوره روان درمانی آدلری کودک / خراسان جنوبی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

زمان برگزاری : 16 اسفند 96 /

ساعت : 9 الی 17 /

شماره تماس :
09151779232

روان درمانی آدلری

معرفی استاد