پنجمین دوره جامع و تخصصی تربیت روان درمانگر کودک (بندرعباس)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23831
پنجمین دوره جامع و تخصصی تربیت روان درمانگر کودک (بندرعباس)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار می کند:

شروع دوره : بهمن ماه /

شماره تماس : 09014096313 – 32237595 /
با اعطای مدرک قابل ترجمه /

درمانگر کودک

معرفی استاد