پنجمین دوره جامع و تخصصی تربیت روان درمانگر کودک (بندرعباس)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار می کند:

شروع دوره : بهمن ماه /

شماره تماس : ۰۹۰۱۴۰۹۶۳۱۳ – ۳۲۲۳۷۵۹۵ /
با اعطای مدرک قابل ترجمه /

درمانگر کودک

معرفی استاد