پنجمین دوره جامع بین المللی آموزش درمان هیجان مدار سطح ۱ و ۲

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33811
پنجمین دوره جامع بین المللی آموزش درمان هیجان مدار سطح ۱ و ۲

مشخصات دوره

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰۹
۱۰۰ ساعت

معرفی دوره

پنجمین دوره جامع بین المللی آموزش درمان هیجان مدار سطح ۱ و ۲
تنها دوره رسمی و مورد تایید انجمن جهانی EFT در ایران

معرفی استاد

دکتر سحر درویش اسکندری ( روانپزشک، درمانگر و سوپروایزر سرتیفاید EFT، هم موسس انستیتو درمان هیجان مدار ایران )