پنجشنبه های فرویدی (سلسله درس گفتارهای فروید خوانی)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پنجشنبه های فرویدیفروید خوانی

سلسله درس گفتارهای فروید خوانی
بررسی مفاهیم روانکاوانه فروید

مدرس: مجتبی تاشکه
شروع دوره از ۲ مردادماه
ساعت ۱۸ الی ۲۰
هزینه هر جلسه ۲۰ هزار تومان

تلفن : ۰۹۹۱۶۴۴۲۴۵۵—-۰۹۰۳۸۷۴۷۲۲۶

آی دی تلگرام: Payamgir111

اینستاگرام : @bonyade_ravandarman

معرفی استاد