پخش و تحلیل روانشناختی فیلم: عجیب تر از تخیل

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23601
پخش و تحلیل روانشناختی فیلم: عجیب تر از تخیل

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

جمعه 17 آذر/
17 الی 20/

با ثبت نام اینترنتی : goo.gl/dzUERV/

02122880530/
02122880960/

روانشناختی

معرفی استاد