پخش و تحلیل روانشناختی فیلم: عجیب تر از تخیل

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

جمعه ۱۷ آذر/
۱۷ الی ۲۰/

با ثبت نام اینترنتی : goo.gl/dzUERV/

۰۲۱۲۲۸۸۰۵۳۰/
۰۲۱۲۲۸۸۰۹۶۰/

روانشناختی

معرفی استاد