پخش و تحلیل روانشناختی فیلم بین ستارگان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : جمعه  ۲۲ دی /
ساعت  : ۱۷ الی ۲۲ /

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۲۲۸۸۰۵۳۰ – ۰۲۱۲۲۸۸۰۹۶۰ /

لینک ثبت نام آنلاین:
https://goo.gl/jmkhaK

بین ستارگان

معرفی استاد