پتانسیل های درآمد زای رشته روانشناسی و مشاوره

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33051
پتانسیل های درآمد زای رشته روانشناسی و مشاوره

مشخصات دوره

۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۰۸
۴۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر مجتبی اسدپور ( )