وبینار زوج درمانی مبتنی بر اکت و طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24595
وبینار زوج درمانی مبتنی بر اکت و طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

وبینار زوج درمانی مبتنی بر اکت و طرحواره درمانی

تاریخ شروع دوره :  25 شهریور 99

مدرس: دکتر جواد خلعتبری

سرفصل های دوره:
تعریف زوج درمانی و سیر تاریخی آن
آشنایی با طرحواره های درگیر زوجین، ده طرحواره
چگونگی شکل گیری، تداوم و فعال شدن طرحواره ها
مفهوم سازی مشکل زوجین
طرح کلی درمان
معرفی درد هیجان ناشی از طرحواره ها
سیمای بالینی طرحواره ها و انتخاب همسر طرحواره ای
آموزش روش ارزیابی طرحواره ها
معرفی سبک های مقابله ای بعنوان رفتار اجتنابی مساله ساز
معرفی چرخه انعطاف ناپذیری
روشن سازی ارزش ها در روابط زوجین
شناسایی موانع رفتار ارزش مدار و حل و فصل آنها
حل مساله و ارتباط مؤثر در روابط زناشویی مبتنی بر ارزشها
استفاده از استعاره ها در مسیر درمان

اعطای گواهینامه از سازمان نظام روانشناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما درارتباط باشید.
onamooz_com
09158824003
‌onamooz.com
09158824003
onamooz.com

معرفی استاد