وبینار زوج درمانی مبتنی بر اکت و طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24591
وبینار زوج درمانی مبتنی بر اکت و طرحواره درمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

وبینار زوج درمانی مبتنی بر اکت و طرحواره درمانیوبینار زوج درمانی

مدرس: دکتر خلعتبری

شروع دوره : 25 شهریور 99

سرفصل ها دوره:
تعریف زوج درمانی و سیر تاریخی آن
آشنایی با طرحواره های درگیر زوجین، ده طرحواره
چگونگی شکل گیری، تداوم و فعال شدن طرحواره ها
مفهوم سازی مشکل زوجین
طرح کلی درمان
معرفی درد هیجان ناشی از طرحواره ها
سیمای بالینی طرحواره ها و انتخاب همسر طرحواره ای
آموزش روش ارزیابی طرحواره ها
معرفی سبک های مقابله ای بعنوان رفتار اجتنابی مساله ساز
معرفی چرخه انعطاف ناپذیری
روشن سازی ارزش ها در روابط زوجین
شناسایی موانع رفتار ارزش مدار و حل و فصل آنها
حل مساله و ارتباط مؤثر در روابط زناشویی مبتنی بر ارزشها
استفاده از استعاره ها در مسیر درمان

راه های ارتباطی برای ثبت نام در دوره:
onamooz.com
09158824003

معرفی استاد