هیجان مدار

مشخصات دوره

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۸
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آمل خیابان طالقانی اباذر ۳۱ ساختمان ولیعصر واحد۶

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر مسعود شریف زاده ( )