همایش نگاهی اجمالی بر رشد و تکوین رفتار درمانی شناختی در ایران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23791
همایش نگاهی اجمالی بر رشد و تکوین رفتار درمانی شناختی در ایران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه متخصصین /

زمان برگزاری : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ /

خیابان استاد نجات‌اللهی، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی /

سخنرانان : دکتر حبیب الله قاسم زاده ، دکتر ونداد شریفی ، دکتر علی صاحبی ، دکتر لادن فتی ، دکتر فرشته موتابی ، دکتر محسن ارجمند ، دکتر حسن حمید پور  /

رفتار درمانی شناختی

معرفی استاد